Logo 2 ký tự H và V

Logo 2 ký tự H và V hoặc V và H

Áp dụng:

Với logo này các doanh nghiệp có tên thương hiệu với ký tự đầu là H và V hoặc V và H hoặc H đều có thể áp dụng được

Ví dụ: Hoàng Vinh, Hải Vân, Vân Hùng, Hải, Hồng, Hiếu, Hà.....

Điều chỉnh:

Tùy theo đặc thù của doanh nghiệp, tuổi của người chủ doanh nghiệp cũng như các yếu tố phụ khác như website đã có... có thể điểu chỉnh màu sắc thích hợp.

Giá thiết kế logo:

300.000 đ  bao gồm chỉnh sửa màu sắc, xuất file ảnh khổ lớn, nhỏ và cung cấp file gốc.