Báo giá phần mềm chấm công nhân sự tiền lương

Chúng tôi xin báo giá Phần mềm chấm công nhân sự tiền lương từ 50.000.000 đ.  Tùy theo đặc thù nghiệp vụ của doanh nghiệp và mức độ khó từ yêu cầu phần mềm, công ty Khang Việt sẽ điều chỉnh chi phí phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Quý khách có thể xem thêm mô tả các chức năng 

>>PHẦN MỀM CHẤM CÔNG KẾT HỢP VỚI NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG


Copyright © 2010 - 2018 Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Khang Việt