Báo giá quảng cáo Facebook chuyên nghiệp hiệu quả

Báo giá quảng cáo và chăm sóc Facebook Fanpage chuyên nghiệp hiệu quả

 

  1.         Gói quảng cáo và chăm sóc Facebook Fanpage  FBKV15 – cam kết tối thiểu 150 likes

 

STT

Tên dịch vụ

Chi phí/ tháng

1

Tạo banner hình ảnh quảng cáo

 

 

1.500.000 đ

2

Chăm sóc, tìm kết bạn là khách hàng tiềm năng

3

Chạy quảng cáo fanpage tăng like, theo dõi khách hàng tiềm năng

 

  1.          Gói quảng cáo và chăm sóc Facebook Fanpage  FBKV20 – cam kết tối thiểu 200 likes

 

STT

Tên dịch vụ

Chi phí/ tháng

1

Tạo banner hình ảnh quảng cáo

 

 

2.000.000 đ

2

Chăm sóc, tìm kết bạn là khách hàng tiềm năng

3

Chạy quảng cáo fanpage tăng like, theo dõi khách hàng tiềm năng

 

  1.          Gói quảng cáo và chăm sóc Facebook Fanpage  FBKV25 – cam kết tối thiểu 250 likes

 

STT

Tên dịch vụ

Chi phí/ tháng

1

Tạo banner hình ảnh quảng cáo

 

 

2.500.000 đ

2

Chăm sóc, tìm kết bạn là khách hàng tiềm năng

3

Chạy quảng cáo fanpage tăng like, theo dõi khách hàng tiềm năng

 

 

 

 

  1.          Gói quảng cáo và chăm sóc Facebook Fanpage  FBKV30 – cam kết tối thiểu 350 likes

 

STT

Tên dịch vụ

Chi phí/ tháng

1

Tạo banner hình ảnh quảng cáo

 

 

3.000.000 đ

2

Chăm sóc, tìm kết bạn là khách hàng tiềm năng

3

Chạy quảng cáo fanpage tăng like, theo dõi khách hàng tiềm năng

  

Nếu Quý khách có khoản đầu tư lớn hơn 3.000.000 đ sẽ có giá tốt hơn và những ưu đãi khác như: đặt banner quảng cáo trên các trang có lượng truy cập cao, tặng facebook cover, facebook banner … 

 

 

 


Copyright © 2010 - 2018 Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Khang Việt