Giới thiệuTuyển dụng

admin 22/10/2017

Chúng tôi cần tuyển dụng một số vị trí sau...

Xem thêm

Hợp tác cùng Khang Việt

admin 13/12/2017

Ngay cả khi bạn không trực tiếp làm việc tại Khang Việt, bạn cũng có thể là cộng tác viên tại các tỉnh thành của chúng tôi.

Bằng công việc và quan hệ của bạn, khi bạn biết cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các dịch vụ và sản phẩm do Khang Việt cung cấp, bạn hãy giới thiệu khách hàng đó cho chúng tôi. Nếu giao dịch thành công, Khang Việt sẽ trực tiếp tới gặp bạn, cảm ơn bạn và gửi lại bạn tối thiểu 10% hoa hồng khi Khang Việt hoàn tất giao dịch đó.

Xem thêm

Năng lực chuyên Khang Việt

admin 16/10/2017

Năng lực chuyên Khang Việt

Xem thêm