CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT THIẾT KẾ SINGLE PAGE WEBSITE

chat zalo

CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT THIẾT KẾ SINGLE PAGE WEBSITE

Việc xây dựng single page website đòi hỏi óc sáng tạo và sự tỉ mẩn trong lập trình cũng như thiết kế. Rất may cho chúng ta, có một công cụ giúp cho việc xây dựng website theo xu hướng hiện đại Single Page trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, đó là thư viện fullPage.js. Đây là một plugin cho jQuery và hoạt động trên hầu hết các trình duyệt hiện đại, hỗ trợ cả các trình duyệt cũ như IE8, 9, Opera 12. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng fullPage.js trong việc thiết kế một single page website đơn giản nhưng hiện đại.

USAGE

1. THÊM FILE CSS & JS

<link rel='stylesheet' href='https://cdn.rawgit.com/alvarotrigo/fullPage.js/master/jquery.fullPage.css'><script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js'></script><script src='https://cdn.rawgit.com/alvarotrigo/fullPage.js/master/jquery.fullPage.min.js'></script>

2. CẤU TRÚC HTML 

Mỗi "trang" của website sẽ được định nghĩa với lớp "section", trong các section này, bạn có thể tuỳ ý nội dung thông tin. Section đầu tiên mặc định sẽ là trang chủ của website

<div id="fullpage">    <div class="section">Some section</div>    <div class="section">Some section</div>    <div class="section">Some section</div>    <div class="section">Some section</div></div>

Trong demo của mình, mình đã lược bỏ nhiều chi tiết từ nhà phát triển để giúp các bạn tìm hiểu nhanh hơn, mình sẽ có một website có 4 trang (section) và một menu để điều hướng:

HTML cho menu:

<ul id="menu">                    <li data-menuanchor="firstPage" class="active"><a href="#firstPage">First section</a></li>                    <li data-menuanchor="secondPage"><a href="#secondPage">Second section</a></li>                    <li data-menuanchor="3rdPage"><a href="#3rdPage">Third section</a></li>                    <li data-menuanchor="4thpage"><a href="#4thpage">Fourth section</a></li></ul>

HTML cho các "trang" (section):

<div id="fullpage">                    <div class="section active" id="section0">                                        <h1>Single Page Demo</h1>                                                                     <img src="http://static.webpie.net/files/11/images/web68-logo-small.png" alt="web68" />                    </div>                    <div class="section" id="section1">                        <div class="slide active">                                                             <div class="intro">                                                                                 <h1>Create Sliders</h1>                                                                                 <p>Not only vertical scrolling but also horizontal scrolling. With fullPage.js you will be able to add horizontal sliders in the most simple way ever.</p>                                                                                                                             </div>                                        </div>                        <div class="slide">                                                             <div class="intro">                                                                                 <img src="http://static.webpie.net/files/11/images/web68-logo-small.png" alt="web68" />                                                                                 <h1>Simple</h1>                                                                                 <p>Easy to use. Configurable and customizable.</p>                                                             </div>                                        </div>                        <div class="slide">                                                             <div class="intro">                                                                                 <img src="http://static.webpie.net/files/11/images/web68-logo-small.png" alt="web68" />                                                                                 <h1>Cool</h1>                                                                                 <p>It just looks cool. Impress everybody with a simple and modern web design!</p>                                                             </div>                                        </div>                        <div class="slide">                                                             <div class="intro">                                                                                 <img src="http://static.webpie.net/files/11/images/web68-logo-small.png" alt="web68" />                                                                                 <h1>Compatible</h1>                                                                                 <p>Working in modern and old browsers too! IE 8 users don't have the fault of using that horrible browser! Lets give them a chance to see your site in a proper way!</p>                                                             </div>                                        </div>                    </div>                    <div class="section" id="section2">                                        <div class="intro">                                                             <h1>Easy to use plugin</h1>                                                             <p>HTML markup example to define 4 sections.</p>                                                             <img src="http://static.webpie.net/files/11/images/web68-logo-small.png" alt="web68" />                                        </div>                    </div>

3. CÁC BẠN GỌI HÀM KHỞI TẠO 

$(document).ready(function() {                    $('#fullpage').fullpage({                                         sectionsColor: ['#1bbc9b', '#4BBFC3', '#7BAABE', 'whitesmoke', '#ccddff'],                                         anchors: ['firstPage', 'secondPage', '3rdPage', '4thpage', 'lastPage'],                                         menu: '#menu',                                         css3: true

Nguồn: Internet

thiết kế logo chữ chat zalo
Ngày nay nhiều doanh nghiệp, công ty, của hàng, thương hiệu chú trọng xây dựng nhận diện thương hiệu ngay từ khi khởi nghiệp.
Tại sao nhận dạng thương hiệu quan trọng như vậy?
Bởi nhận dạng thương hiệu giúp khách hàng nhận biết bạn, thấy được sự đầu tư chuyên nghiệp, hoạt động chuyên nghiệp từ đó xây dựng uy tín thương hiệu giúp doanh nghiệp, thương hiệu phát triển thuận lợi hơn.
Bắt đầu xây dựng nhận diện như thế nào?
Thiết kế logo thương hiệu là bước đầu tiên Quý khách cần đầu tư, từ logo dần dần phát triển các hạng mục thương hiệu khác để hoàn thiện nhận diện thương hiệu.

QC Dịch vụ sửa chữa hệ thống điện khu công nghiệp Bàu Bàng - Bình Phước

Copyright © 2017 - 2022 Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Khang Việt

Ếch giống Máy ấp trứng gà vịt Xưởng sản xuất hộp giấy timcty.com