Phần mềm bán hàng đa cấp nhượng quyền

Chuyện lập trình phần mềm bán hàng đa cấp nhượng quyền theo yêu cầu. Phần mềm được phân quyền chức năng cho đại lý, cộng tác viên, tính hoa hồng theo phương pháp nhị phân hay theo phương pháp khác theo yêu cầu.

Các chức năng cơ bản:

 • Cây nhị phân
 • Phân quyền chức năng theo đại lý, cộng tác viên
 • Chức năng quản lý cấp điểm cho đại lý mua hàng
 • Tính hoa hồng bảo trợ trực tiếp
 • Tính hoa hồng tích lũy dài lâu
 • Quản lý đơn hàng
 • Mua hàng cho cộng tác viên
 • Mua hàng tiêu dùng
 • Quản lý lịch sử mua hàng
 • Lịch sử cấp điểm, cấp tiền cho đại lý
 • Hồ sơ đại lý
 • Hồ sơ cộng tác viên
 • Quản lý cấp bậc cộng tác viên
 • ...

Cây nhị phân trực quan giúp dễ dàng nhìn thấy cấu trúc team (dữ liệu demo)

 
Ếch giống Máy ấp trứng gà vịt Xưởng sản xuất hộp giấy, bao bì giấy Quảng cáo trực tuyến hiệu quả